annipa-Otirači Industrijski Otiraci | Otiraci Gumeni | Podloge za bazene |EXTRA

Indutrijski otirači -uljno otporni
Sannipa-Otirači radni ergonomski;uljno otporni;otiraci za bezene:Antiklizni :za radna mesta u hemijsku i prehrambenu industriju.Testirano za sporogoreće