podloga za stolice

podloga ispod radne stolicePodloga za radnu stolicu
Kriss 1 podloga- ispod stolica zastita tvrdih podova poput parkete od habanja stolica , dizajniran da u najvećoj mogućoj meri kako bi se osigurala bezbed.