Grip Antislip Traka protivklizne take | Evrospki standardi | Antikline zastite

anti klizne zastite-TRAKE
Grip Antislip Traka protivklizne takesu idealni za nove projekte ili za obnovu postojećih stepeništa pruža odličnu zaštitu protiv klizanja u vreme kada ste