Logo otirači Foto u atraktivanog dizajna koji stvara prijatno okruženje privlači pažnju kupaca i pomaže da se promoviše korporativni identitet